بازرگانی محصولات امیرکبیر

از دیگر فعالیتهای شرکت نشرالکترونیک ایران بازرگانی و فروش محصولات انتشارات امیرکبیر است که با گذشت سالها از این همکاری، شاهد موفقیتهای چشمگیری در روند فروش محصولات این انتشارات بوده ایم. شرکت نشرالکترونیک ایران با ارائه طرحها و ایده های خلاقانه فرهنگی توانسته گامهای موفقی را در زمینه بازرگانی محصولات انتشارات امیرکبیر بردارد و خدمات مناسبی را به مخاطبین این انتشارات از جمله کافه کتاب و بخش کودک ارائه دهد.