تلویزیون اینترنتی- کابلی

شمیم پروژه ای جامع در خصوص توزیع محصولات فرهنگی است که به تامین و ارایه محتوا در حوزه سرگرمی و دانش در بستر های جدید می پردازد.

این طرح بزرگ و گسترده از سوی شرکت نشر الکترونیک ایران با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات در حال اجرا است و با اجرای این طرح محتوای تولید شده با استفاده از خطوط اینترنت و با بهره گیری از تکنولوژی STB و VOD بر روی تلویزیون های خانگی، به مخاطبان عرضه می شود. کاربران نیز به ازای میزان استفاده از خدمات این شبکه، هزینه ای را پرداخت می نمایند. ایجاد امکانی برای خرید اینترنتی، پرداخت قبوض، فراهم آوردن امکانات استفاده از دایره المعارف های مختلف و… برخی از مزایای دیگر این طرح است که برای گروه زیادی از مردم که آشنایی کافی با رایانه ندارند، مفید فایده خواهد بود.طی این طرح خدمات دولت الکترونیک بر روی صفحه تلویزیون به مخاطبان عرضه می شود.

گفتنی است شرکت نشر الکترونیک اقدام به اجرای  این طرح در ابعاد کوچکتر و تخصصی تر نیز برای مراکزی چون هتل ها و بیمارستان ها و… نیز انجام می دهد.