web22مرکز توسعه یادگیری نوین Novinedu.ir

قطعا آموزش و یادگیری در تمامی ادوار تاریخ از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در طی این سالیان متمادی از آموزش حضوری سنتی(چهره به چهره) تا آموزش های مکاتبه ای و از راه دور، همه و همه برای بالا بردن کیفیت آموزش تجربه شده اند. با ظهور و تثبیت اینترنت و شبکه های مجازی تغییرات شگرفی در روشهای یادگیری بوجود آمده است.

صاحب نظران عرصه آموزش با بهره جویی از نقاط قوت آموزش حضوری و ترکیب آن با آموزش مجازی، روشی به عنوان آموزش ترکیبی(blended learning) ارائه کرده اند. (در این روش بسته به نوع درس تلفیقی از جلسات حضوری، جلسات همزمان مجازی و جلسات غیر همزمان مجازی جهت آموزش برقرار می گردد.) شرکت نشر الکترونیک ایران با توجه به این موضوع که مشکل اصلی بسیاری از دوره های آموزشی مجازی را ضعف در محتوای آموزشی آنها می داند، با انتخاب اساتید معتبر و معروف و سرمایه گذاری در خصوص آماده سازی محتوای غنی و پر بار و ارائه آن با استفاده از روش ترکیبی سعی در ارائه دوره های آموزشی مجازی معتبر دارد.

در این راستا نیز پروژه هایی با دانشگاه سوره و موسسه دارالقرآن الکریم را به اتمام رسانده است. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت www.novinedu.ir با خدمات دوره های الکترونیکی این شرکت آشنا و پس از ثبت نام از آن بهره مند گردند.