نرم افزار سامانه فروش کتاب

این سامانه به مشتریان خود امکان می دهد تا با استفاده از تلفن همراه، اقدام به خرید کتاب ها و محصولات مورد نیاز خود کنند.