نشر الکترونیک ایران نماینده انحصاری محصولات  موسسه تبیان

محصولات نرم افزاری و چندرسانه ای و بازی های که موسسه تبیان تولید آن را برعهده دارد توسط نشر الکترونیک به بازار عرضه می شود و این شرکت نماینده انحصاری محصولات تبیان است. بازی هایی چون حماسه آلواتان، شکست حصر آبادان،آرش کمان دار، زمین 2124 از محصولات جدید موسسه تبیان است که توزیع و فروش این بازی ها برعهده شرکت  نشر الکترونیک ایران خواهد بود.

همچنین توزیع بیش از60 محصول ازتولیدات قبلی این موسسه اعم ازآموزش قرآن کریم وسی دی های آموزشی مسائل دینی و مذهبی و همچنین بازی های رایانه ای برعهده شرکت نشر الکترونیک ایران است.